CHRONIK


SAISON 2014-2015  16. PLATZ
NOFV OBERLIGA NORDOST

.

SAISON 2013-2014  10. PLATZ
NOFV OBERLIGA NORDOST

.

SAISON 2012-2013       
 1. PLATZ
BERLIN-LIGA

.

SAISON 2011-2012  2. PLATZ
LANDESLIGA STAFFEL 2

.

SAISON 2010-2011  2. PLATZ
LANDESLIGA STAFFEL 1

.

SAISON 2009-2010  12. PLATZ
LANDESLIGA STAFFEL 2     

.

SAISON 2008-2009  5. PLATZ
LANDESLIGA STAFFEL 2

.

SAISON 2007-2008  2. PLATZ
BEZIRKSLIGA STAFFEL 1

.

SAISON 2006-2007  6. PLATZ
BEZIRKSLIGA STAFFEL 1

.

SAISON 2005-2006  14. PLATZ
LANDESLIGA STAFFEL 1      

.

SAISON 2004-2005            
 12. PLATZ
LANDESLIGA STAFFEL 1

.

SAISON 2003-2004  12. PLATZ
LANDESLIGA STAFFEL 2     

.

SAISON 2002-2003  1. PLATZ
BEZIRKSLIGA STAFFEL 1      

.

SAISON 2001-2002  6. PLATZ
BEZIRKSLIGA STAFFEL 3      

.

SAISON 2000-2001  5. PLATZ
BEZIRKSLIGA STAFFEL 1

.

SAISON 1999-2000  1. PLATZ
KREISLIGA A STAFFEL 1

.